Vytvořme společně něco speciálního

Podpoř nadaci

O NÁS

Již 300 let je jméno Stradivari synonymem krásy, jedinečnosti, pečlivé práce, harmonie a vkusu pro detaily. Jedním slovem péče.

Stejnou péči a energii bychom rádi věnovali lidem, kteří každý den čelí potížím spojeným se zdravím, věkem, osamělostí dynamikou integrace, ale i ekonomickými rozdíly.

Pevně ​​věříme, že společně jsme schopni vytvořit mocný nástroj pro růst kvality života lidí, kteří naši pomoc skutečně potřebují.

Violino Stradivari

Luca Stradivari

Potomek slavného houslařského mistra Antonia, je předsedou Fondazione Stradivari.
Luca je podnikatel, interiérový architekt a designér. Byl vždy citlivý na uměleckou, hudební a charitativní práci.
Pravě ze silné vůle pomáhat vznikla nadace, kterou dnes vede společně s manželkou k projektům, jejichž cílem je zlepšit život lidí. Osobně hodnotí iniciativy a neustále se snaží rozvíjet konkrétní pomoc těm, kteří ji skutečně potřebují.

CÍLE

 • podpora sociálních a komunitních aktivit
 • podpora vzdělávání poskytováním stipendií
 • podpora vzdělávání a výcviku canisterapeutickych psů
 • podpora rozvoje pet terapie a terapie hudbou (muzikoterapie)
 • návrhy a propagace kulturních aktivit
 • podpora poskytování zdravotní péče starším a marginalizovaným lidem
 • podpora vzdělávacích center a sdružení s podobnými cíli jako nadace
 • spolupráce s mezinárodními nadacemi, autonomními fondy, organizacemi sociální péče a nevládními organizacemi.

ZAMĚŘENÍ

V průběhu našeho života dochází k mnoha změnám, svět okolo nás se neustále mění a ne každý je schopen či připraven se těmto změnám přizpůsobit. Zdá se, že myšlenka zdraví jako „úplného stavu fyzické, duševní a sociální pohody“ se vzdaluje a komplikuje kvalitu života. Bojujeme s nedostatkem informací, zdrojů a častokrát především nezájmem. Naše nadace se zaměřuje na pomoc při zlepšování kvality života a nabízí řešení, která jsou stále poměrně nová, ale univerzální a s prokazatelnými výsledky – hudba, kontakt se zvířaty, vášeň pro studium a poznávání.

Terapie hudbou (muzikoterapie)

 • podpora hudební terapie jako léčebně terapeutického prostředku
 • podpora fyziologické, psychologické nebo sociální péče založené na hudbě
 • podpora, vývoj a šíření asistovaných terapií založených na hudbě.

Pet terapie

 • výcvik a výchova terapeutických psů
 • asistovaná terapie se zvířaty: fyziologická, psychologická a sociální péče a asistovaná fyzioterapie prováděná speciálně vyškolenými zvířaty
 • návštěvy v domácím prostředí nebo v pečovatelských ústavech s terapeutickými psy, zaměřené na osoby s fyziologickým, psychologickým nebo sociálním znevýhodněním (děti, dospělí, senioři).

Podpoř nadaci

Velice si vážíme každé podpory a pevně věříme, že se nám s vaší pomocí bude i nadále dařit naplňovat poslání pomáhat tam, kde je to potřeba.

poslat e-mail
zavolej +420 296 785 410

KONTAKTUJTE NÁS

Chcete-li nás kontaktovat nebo získat více informací o aktivitách a projektech podporovaných Stradivari Foundation, vyplňte formulář nebo volejte na uvedená telefonní čísla.